Контакт

Назив органа: Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине

Седиште: 21101 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.6/III

Адреса за пријем писмених поднесака поднетих поштом: 21101 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

Тел:  021/521-177

Факс: 021/520-022

Адреса за електронску пошту:  Pravobranilastvo.apv@vojvodina.gov.rs

Адреса за пријем захтева за приступ информацијама од јавног значаја: infopapv@vojvodina.gov.rs

Лице овлашћено за заштиту података о личности: Јамина Зец, саветник – правобранилачки помоћник, контакт телефон: 021/521-177, лок.114

Радно време: 08:00 до 16:00 часова