Početna

Pravobranilaštvo Autonomne pokrajine Vojvodine obavlјa poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa Autonomne pokrajine Vojvodine.

Nadležnost, uređenje, položaj, organizacija, kao i druga pitanja od značaja za rad Pravobranilaštva Autonomne pokrajine Vojvodine uređeni su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o Pravobranilaštvu Autonomne pokrajine Vojvodine („Sl. list APV“, br. 37/14 i 69/16).