Почетна

Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине обавља послове правне заштите имовинских права и интереса Аутономне покрајине Војводине.

Надлежност, уређење, положај, организација, као и друга питања од значаја за рад Правобранилаштва Аутономне покрајине Војводине уређени су Покрајинском скупштинском одлуком о Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 37/14 и 69/16).