Кога заступамо

 

Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине обавља послове правне заштите имовинских права и интереса Аутономне Покрајине Војводине, њених органа, организација и служби на основу закона и других прописа.

Званичне интернет презентације органа које најчешће заступамо:

ПС за високо образовање и научноистраживачку делатност

ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство

ПС за привреду и туризам

ПС за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ПС за културу и јавно информисање и односе с верским заједницама 

ПС за урбанизам и заштиту животне средине

ПС за здравство

ПС за енергетику, грађевинарство и саобраћај

ПС за финансије

ПС за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

ПС за спорт и омладину

ПС за социјалну политику, демографију и равноправност полова

Управа за заједничке послове покрајинских органа

Управа за капитална улагања АП Војводине

Дирекција за робне резерве АП Војводине

Стручна служба за реализацију програма  привредног развоја АП Војводине

Корисни линкови:

Буџет АП Војводине