Kontakt

Naziv organa: Pravobranilaštvo Autonomne pokrajine Vojvodine

Sedište: 21101 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br.6/III

Adresa za prijem pismenih podnesaka podnetih poštom: 21101 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16

Tel: 021/521-177

Faks: 021/520-022

Adresa za elektronsku poštu: Pravobranilastvo.apv@vojvodina.gov.rs

Adresa za prijem zahteva za pristup informacijama od javnog značaja: infopapv@vojvodina.gov.rs

Lice ovlašćeno za zaštitu podataka o ličnosti: Jamina Zec, savetnik – pravobranilački pomoćnik, kontakt telefon: 021/521-177, lok.114

Radno vreme: 08:00 do 16:00 časova