Контакт

Назив органа: Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине

Седиште: 21101 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.6/III

Адреса за пријем писмених поднесака поднетих поштом: 21101 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

Тел:  021/521-177

Факс: 021/520-022

Адреса за електронску пошту:  Pravobranilastvo.apv@vojvodina.gov.rs

Адреса за пријем захтева за приступ информацијама од јавног значаја: infopapv@vojvodina.gov.rs

Лице овлашћено за поступање по захтевима за информације од јавног значаја и заштиту података о личности: Јасмина Зец, виши саветник – правобранилачки помоћник, тел. 021/521-177, лок. 109.

Радно време: 08:00 до 16:00 часова